head
IDEAPLANSTUDIO.COM IDEAPLANSTUDIO.COM
ส่งเวบนี้ให้เพื่อน ทำเป็นหน้าแรก เก็บไว้เพื่อดูครั้งต่อไป Facebook

Home > ถัดไป


|แบ่งปัน

แบบบ้านสองชั้น


แบบบ้านสองชั้น โดยแบ่งเป็นหมวดหมูได้แก่ แบบบ้านในกลุ่ม M คือแบบบ้าน Modern, แบบบ้าน MC คือแบบบ้าน Modern Contemporary, แบบบ้าน O คือแบบบ้าน Oriental และ แบบบ้าน TP คือแบบบ้าน Tropical

แบบบ้าน M201
แบบบ้าน M201

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 4 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 260 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

18.00x17.50 ตร.ม.

ที่ดิน 79.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M211
แบบบ้าน M211

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 243 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

16.40x15.60 ตร.ม.

ที่ดิน 64.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M212
แบบบ้าน M212

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 265 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

18.40x21.20 ตร.ม.

ที่ดิน 97.50 ตร.ว.

แบบบ้าน M213
แบบบ้าน M213

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 243 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

16.40x15.60 ตร.ม.

ที่ดิน 64.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M214
แบบบ้าน M214

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 6 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 340 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

22.10x17.20 ตร.ม.

ที่ดิน 95.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M215
แบบบ้าน M215

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 220 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

13.70x16.60 ตร.ม.

ที่ดิน 57.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M216
แบบบ้าน M216

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 245 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

16.30x17.70 ตร.ม.

ที่ดิน 72.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M217
แบบบ้าน M217

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 5 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 327 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

16.60x19.70 ตร.ม.

ที่ดิน 82.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M218
แบบบ้าน M218

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 386 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

17.8x21.70 ตร.ม.

ที่ดิน 96.50 ตร.ว.

แบบบ้าน M219
แบบบ้าน M219

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 5 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 365 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

17.00x21.50 ตร.ม.

ที่ดิน 91.00 ตร.ว.


คุณจะได้อะไรบ้างหากซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปกับ IDEAPLANSTUDIO


ตัวอย่าง แบบสถาปัตยกรรม


แบบสถาปัตยกรรม      แบบสถาปัตยกรรม      แบบสถาปัตยกรรม     

ตัวอย่าง แบบวิศวกรรม


แบบวิศวกรรม      แบบวิศวกรรม      แบบวิศวกรรม     

copyright by www.ideaplanstudio.com แบบบ้านสำเร็จรูป