head
IDEAPLANSTUDIO.COM IDEAPLANSTUDIO.COM
ส่งเวบนี้ให้เพื่อน ทำเป็นหน้าแรก เก็บไว้เพื่อดูครั้งต่อไป Facebook


แบบบ้านสองชั้น


ส่วนใหญ่ผู้อาศัยในปัจจุบันต้องการบ้านที่มีขนาดใหญ่ เหมาะกับครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก บ้านขนาดบ้านสองชั้นจึงเป็นที่ต้องการของตลาดมาก แต่บ้านสองชั้นดังกล่าวก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน

ข้อดีของบ้านสองชั้น

1. ขนาดของบ้านเหมาะกับคนจำนวนมาก
2. การแบ่งสัดส่วนห้องได้สะดวกและมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับบ้านชั้นเดียวในขนาดพื้นที่เดียวกัน
3. ป้องกันภัยจากสัตว์เลื้อยคลาน แมลง โจรผู้ร้ายได้

ข้อเสียของบ้านสองชั้น

1. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง
2. พื้นที่แบบบ้านต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร หากใช้พื้นที่น้อยหรือขนาดเล็กจะทำให้ดูอึดอัด
3. ลำบากสำหรับผู้สูงอายุ ไม่สะดวก อาจเกิดอุบัติเหตุ
การตัดสินใจสร้างบ้านสองชั้นจึงควรมองถึงปัจจัยข้างต้น เพื่อให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยจริงๆ


แบบบ้านสองชั้นราคาพิเศษ โดยท่านสามารถนำแบบบ้านสองชั้นนี้ไปปลูกสร้างได้ทั่วประเทศ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 08-6327-1725 หรือ 02 - 944 - 9318 ถึง 19

แบบบ้านสองชั้น     
แบบบ้าน M227

แบบบ้านสองชัน: 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ส่วนรับแขก 1 ส่วนอาหาร พร้อมห้องครัว พื้นที่ใช้สอย 230.00 ตร.ม. ขนาด 13.00 x 20.00 ตร.ม. ที่ดิน 65 ตร.ว. อ่านต่อ>>>>

แบบบ้านสองชั้น     
แบบบ้าน M222

แบบบ้านสองชั้น : 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ส่วนรับแขก 1 ส่วนห้องดูหนัง 1 ห้องรับประทานอาหาร พร้อมห้องครัว พื้นที่ใช้สอย 251.00 ตร.ม. ขนาด 22.00 x 16.60 ตร.ม. ที่ดิน 91 ตร.ว. อ่านต่อ>>>>


แบบบ้านสองชั้น     
แบบบ้าน O211

แบบบ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ส่วนรับแขก 1 ส่วนอาหาร พร้อมห้องครัว พื้นที่ใช้สอย 243.00 ตร.ม. ขนาด 16.40 x 15.60 ตร.ม. ที่ดิน 64 ตร.ว. อ่านต่อ>>>>

แบบบ้านสองชั้น     
แบบบ้าน O212

แบบบ้านชั้นเดียว : 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ส่วนรับแขก 1 ส่วนอาหาร พร้อมห้องครัว พื้นที่ใช้สอย 313.00 ตร.ม. ขนาด 18.40 x 21.20 ตร.ม. ที่ดิน 97.50 ตร.ว. อ่านต่อ>>>>


แบบบ้านสองชั้น     
แบบบ้าน O213

แบบบ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ส่วนรับแขก 1 ส่วนอาหาร พร้อมห้องครัว 1 ห้องคนรับใช้ พื้นที่ใช้สอย 96.00 ตร.ม. ขนาด 18.10 x 21.20 ตร.ม. ที่ดิน 96 ตร.ว. อ่านต่อ>>>>

ẺºéÒ¹     
แบบบ้าน O214

แบบบ้านสองชั้น : 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ส่วนรับแขก 1 ส่วนอาหาร พร้อมห้องครัว 1 ห้องคนรับใช้ พื้นที่ใช้สอย 101.00 ตร.ม. ขนาด 18.10 x 21.20 ตร.ม. ที่ดิน 101 ตร.ว. อ่านต่อ>>>>