head
IDEAPLANSTUDIO.COM IDEAPLANSTUDIO.COM
ส่งเวบนี้ให้เพื่อน ทำเป็นหน้าแรก เก็บไว้เพื่อดูครั้งต่อไป Facebook

|แบ่งปัน

Modern Contempory


แบบบ้าน Modern Contemporary Style เป็นบ้านที่มีพื้นที่ภายในอย่างเป็นสัดส่วน องค์ประกอบ ชั้นล่างเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ที่เชื่อมพื้นที่ใช้สอยภายในให้เกิดความต่อเนื่องของการใช้งาน แบบบ้าน มีหน้าต่างโดยรอบอีกทั้งหน้าต่างชั้นล่างเป็นบานขนาดใหญ่ มีความสูงถึงบานละ 1.50 ม. ซึ่งช่วยในเรื่อง ของการถ่ายเทอากาศและเรื่องของการรับแสงสว่างเข้ามาภายในบ้าน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานใน การใช้ไฟฟ้าด้วยบ้านประกอบด้วยส่วนรับแขก ส่วนอาหารและส่วนเตรียมอาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมถึงกันช่วยให้พื้นที่ทั้งหมด ดูกว้างขวางขึ้น และการใช้พื้นที่ที่ลื่นไหลมากขึ้น ห้องครัวเป็นพื้นที่ปิดที่อยู่ต่อเนื่องจากส่วนเตรียมอาหาร ครัวเป็น พื้นที่ปิดเพื่อป้องกันเรื่องกลิ่นและควันในช่วงที่ใช้งาน ไม่ให้เข้าไปรบกวนพื้นที่อื่นๆภายในบ้าน

Home Series

Modren Series

Oriental Series

Tropical Series

Contempory Series

ẺºéÒ¹
แบบบ้าน M301

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 315 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

17.00x18.7 ตร.ม.

ที่ดิน 79 ตร.ว.

แบบบ้าน M224
แบบบ้าน M224

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

15.80x13.80 ตร.ม.

ที่ดิน 54.50 ตร.ว.

แบบบ้าน M225
แบบบ้าน M225

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 2 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 144 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

12.00x14.60 ตร.ม.

ที่ดิน 44.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M226
แบบบ้าน M226

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 165 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

13.90x13.60 ตร.ม.

ที่ดิน 47.50 ตร.ว.

แบบบ้าน M217
แบบบ้าน M217

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 5 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 327 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

16.60x19.70 ตร.ม.

ที่ดิน 82.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M218
แบบบ้าน M218

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 386 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

17.8x21.70 ตร.ม.

ที่ดิน 96.50 ตร.ว.

แบบบ้าน M220
แบบบ้าน M220

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 5 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 594 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

25.60x23.20 ตร.ม.

ที่ดิน 149.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M223
แบบบ้าน M223

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 254 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

13.20x19.20 ตร.ม

ที่ดิน 64.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M222
แบบบ้าน M222

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 4 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 251 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

22.0x16.60 ตร.ม.

ที่ดิน 91.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M219
แบบบ้าน M219

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 5 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 365 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

17.00x21.50 ตร.ม.

ที่ดิน 91.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M101
แบบบ้าน M101

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 4 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 244 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

29.00x20.60 ตร.ม.

ที่ดิน 149.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M102
แบบบ้าน M102

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 4 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 244 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

29.00x20.60 ตร.ม.

ที่ดิน 149.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M211
แบบบ้าน M211

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 243 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

16.40x15.60 ตร.ม.

ที่ดิน 64.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M213
แบบบ้าน M213

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 243 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

16.40x15.60 ตร.ม.

ที่ดิน 64.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M214
แบบบ้าน M214

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 6 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 340 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

22.10x17.20 ตร.ม.

ที่ดิน 95.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M215
แบบบ้าน M215

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 220 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

13.70x16.60 ตร.ม.

ที่ดิน 57.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M216
แบบบ้าน M216

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 245 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

16.30x17.70 ตร.ม.

ที่ดิน 72.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M201
แบบบ้าน M201

ห้องนอน 3 ห้อง

ห้องน้ำ 4 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 260 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

18.00x17.50 ตร.ม.

ที่ดิน 79.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M212
แบบบ้าน M212

ห้องนอน 4 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 265 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

18.40x21.20 ตร.ม.

ที่ดิน 97.50 ตร.ว.

แบบบ้าน M104
แบบบ้าน M104

ห้องนอน 2 ห้อง

ห้องน้ำ 2 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 150 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

26.20x21.40 ตร.ม.

ที่ดิน 140.00 ตร.ว.

แบบบ้าน M103
แบบบ้าน M103

ห้องนอน 2 ห้อง

ห้องน้ำ 3 ห้อง

พื้นที่ใช้สอย 230 ตร.ม.

ขนาดที่ดิน

26.30x23.30 ตร.ม.

ที่ดิน 153.00 ตร.ว.


คุณจะได้อะไรบ้างหากซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปกับ IDEAPLANSTUDIO


ตัวอย่าง แบบสถาปัตยกรรม


แบบสถาปัตยกรรม      แบบสถาปัตยกรรม      แบบสถาปัตยกรรม     

ตัวอย่าง แบบวิศวกรรม


แบบวิศวกรรม      แบบวิศวกรรม      แบบวิศวกรรม     

copyright by www.ideaplanstudio.com แบบบ้านสำเร็จรูป