head
IDEAPLANSTUDIO.COM IDEAPLANSTUDIO.COM
ส่งเวบนี้ให้เพื่อน ทำเป็นหน้าแรก เก็บไว้เพื่อดูครั้งต่อไป Facebook

คุณจะได้อะไรบ้างหากซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปกับ IDEAPLANSTUDIO|แบ่งปัน

รายละเอียด แบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรม


- รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน
- แบบผังบริเวณ แสดงการระบายน้ำออกนอกอาคาร
- แบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียด พร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้
- แบบรูปด้านตัวบ้านทั้ง 4 ด้าน
- แบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของตัวบ้าน รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดโครงหลังคา
- แบบขยายรายละเอียดบันได ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น ขนาดลูกตั้ง ลูกนอน รายละเอียดราวบันได
- แบบขยายรายละเอียดห้องน้ำทุกห้อง พร้อมระบุรายการวัสดุพื้น ผนัง รายการสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ในห้องน้ำอย่างละเอียด
- แบบขยายรายละเอียดประตู หน้าต่าง พร้อมระบุชนิด ขนาด วงกบ อุปกรณ์บานพับ มือจับ ลูกบิด กลอน
- แบบขยายรายละเอียดอื่นๆ เช่น รายละเอียดส่วนตกแต่ง เช่น คิ้ว บัว กระถางต้นไม้
- แบบงานฐานราก คาน เสา พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก
- แบบขยายงานโครงสร้างหน้าตัดคาน พื้น เสา ฐานราก โครงหลังคา


แบบสถาปัตยกรรม


ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹     

ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹     

ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹     

ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹     


ตัวอย่าง แบบวิศวกรรมẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹     

ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹     


แบบบ้านแนะนำ


ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹     

ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹      ẺºéÒ¹     

Connection

copyright by www.ideaplanstudio.com แบบบ้านสำเร็จรูป