head
IDEAPLANSTUDIO.COM IDEAPLANSTUDIO.COM
ส่งเวบนี้ให้เพื่อน ทำเป็นหน้าแรก เก็บไว้เพื่อดูครั้งต่อไป Facebook

วิธีการสั่งซื้อแบบบ้านของบริษัทไอเดียแปลน สตูดิโอ จำกัด


ขั้นตอนการสั่งซื้อ "แบบบ้าน"


ท่านสามารถสั่งซื้อ แบบบ้าน ได้ดังนี้
1. สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปผ่านทาง www.ideaplanstudio.com
คลิ๊ก สั่งซื้อแบบบ้าน เมื่อท่านต้องการซื้อ "แบบบ้าน" และกรอกรายละเอียด ต่างๆให้ครบ เมื่อทางทีมงานได้รับข้อความการสั่งซื้อของท่านแล้ว จะติดต่อกลับทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
2. สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปผ่านทาง Email Address
ส่งรายละเอียด "แบบบ้าน" ที่ท่านต้องการมาที่ sales@ideaplanstudio.com เมื่อทางทีมงานได้ รับข้อความ ของท่านแล้วจะติดต่อกลับทันที
3. สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปผ่านทางโทรศัพท์
ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่ คุณสานุพงศ์ เนืองธนาคม เบอร์โทรศัพท์ 086-327-1725 หรือ คุณปฐมรัฐ ฟักสุวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 086-325-2948
หมายเหตุ หากท่านต้องการ "แบบบ้าน" ก่อนเพื่อทำการติดต่อกู้เงินกับธนาคาร สามารถติดต่อสอบถาม หรืออีเมล์ มาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ข้างต้น ทางเราจะจัดเตรียมแบบร่างให้ในราคาพิเศษ

วิธีการชำระเงิน


1. โอนเงินเข้าบัญชีบจ. ไอเดียแปลน สตูดิโอ เลขที่ 230-2-07637-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ แล้วแจ้งมาทาง IDEAPLANSTUDIO โดยระบุที่อยู่เพื่อส่งชุดเอกสารแบบบ้านสำเร็จรูป ให้ กับท่าน
2. ชำระแบบ พกง.(พัสดุเก็บเงินปลายทาง) พร้อมโทรแจ้งที่อยู่เพื่อส่งชุดเอกสารแบบบ้านสำเร็จรูป
3. นัดรับชุดเอกสารแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมชำระค่า "แบบบ้าน"
หมายเหตุ ในกรณีนี้ทางทีมงานสามารถให้บริการได้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น


เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ท่านจะได้รับ


1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่ทางทีมงานจัดเตรียมให้
1.1 แบบพิมพ์เขียวจำนวน 5 ชุด
1.2 รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด
1.3 แบบฟอร์มยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ข.1
1.4 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาติ)
1.5 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาติ)
1.6 สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว.) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

2. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่ทางผู้ยื่นขอต้องเตรียม
2.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2.3 สำเนาโฉนดที่ดินที่จะปลูกสร้าง (ถ่ายสำเนาเท่าขนาดจริง) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

3.เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่ทางผู้รับเหมาต้องจัดเตรียม (ในกรณีที่หาผู้รับเหมาได้ หากทางผู้ขออนุญาตปลูกสร้างต้องการยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้างก่อน ทางผู้ขอยื่นต้องจัดหาเข้ามายื่นพร้อมกัน)
3.1 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (รับรองการควบคุมงาน ก่อสร้าง)
3.2 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (รับรองการควบคุมงานก่อสร้าง)
3.3 สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา ถูกต้อง
3.4 สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว.) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง