head
IDEAPLANSTUDIO.COM IDEAPLANSTUDIO.COM
ส่งเวบนี้ให้เพื่อน ทำเป็นหน้าแรก เก็บไว้เพื่อดูครั้งต่อไป Facebook
  Home > Plan > Modern Contemporary
แบบบ้าน แบบบ้าน M218
แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น :
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ส่วนรับแขก 1 ส่วนอาหาร พร้อมห้องครัว
พื้นที่ใช้สอย 386.00 ตร.ม.
ขนาด 17.80 x 21.70 ตร.ม. ที่ดิน 96.5 ตร.ว.อ่านต่อ>>

แบบบ้าน แบบบ้าน M217
แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น :
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ส่วนรับแขก 1 ส่วนอาหาร พร้อมห้องครัว
พื้นที่ใช้สอย 327.00 ตร.ม.
ขนาด 16.60 x 19.70 ตร.ม. ที่ดิน 82 ตร.ว.อ่านต่อ>>

แบบบ้าน แบบบ้าน M220
แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น :
3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ส่วนรับแขก 1 ส่วนอาหาร พร้อมห้องครัว
พื้นที่ใช้สอย 594.00 ตร.ม.
ขนาด 25.60 x 23.20 ตร.ม. ที่ดิน 148.50 ตร.ว.อ่านต่อ>>

แบบบ้าน แบบบ้าน M223
แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น :
4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ส่วนรับแขก 1 ส่วนอาหาร พร้อมห้องครัว
พื้นที่ใช้สอย 254.00 ตร.ม.
ขนาด 13.20 x 19.20 ตร.ม. ที่ดิน 64 ตร.ว.อ่านต่อ>>

แบบบ้าน แบบบ้าน M219
แบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น :
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 1 ส่วนรับแขก 1 ส่วนอาหาร พร้อมห้องครัว
พื้นที่ใช้สอย 365.50 ตร.ม.
ขนาด 17.00 x 21.50 ตร.ม. ที่ดิน 91 ตร.ว.อ่านต่อ>>

แบบบ้าน แบบบ้าน M102
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น : 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องพักผ่อน 1 ห้องแม่บ้าน ที่จอดรถ  2 คัน
พื้นที่ใช้สอย 244 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 29.00x20.60 ตร.ม. ที่ดิน 149.00 ตร.วา อ่านต่อ >>

แบบบ้าน แบบบ้าน M101
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น : 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องพักผ่อน 1 ห้องแม่บ้าน ที่จอดรถ  2 คัน
พื้นที่ใช้สอย 244 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 29.00x20.60 ตร.ม. ที่ดิน 149.00 ตร.วา อ่านต่อ >>

แบบบ้าน แบบบ้าน M211
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องซักรีด ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใช้สอย 243 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 16.40x15.60 ตร.ม. ที่ดิน 64.00 ตร.วา อ่านต่อ >>

แบบบ้าน แบบบ้าน M213
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องซักรีด ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 243 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 16.40x15.60 ตร.ม. ที่ดิน 64.00 ตร.วา อ่านต่อ >>

แบบบ้าน แบบบ้าน M214
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น : 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 1 พระ 1 ห้องแม่บ้าน ที่จอดรถ 2 คัน
พื้นที่ใช้สอย 340 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 22.10x17.20 ตร.ม. ที่ดิน 95.00 ตร.วา
อ่านต่อ >>

แบบบ้าน แบบบ้าน M201
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น : 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 260 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 18.00 x 17.50 ตร.ม. ที่ดิน 79.00 ตร.วา อ่านต่อ >>

แบบบ้าน แบบบ้าน M215
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องพระ ที่จอดรถ 2 คันพื้นที่ใช้สอย 222.00 ตร.ม. ขนาด 13.70 x 16.60 ตร.ม. ที่ดิน 57 ตร.วา อ่านต่อ >>

แบบบ้าน แบบบ้าน M216
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น : 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องพักผ่อน ที่จอดรถ 2 คันพื้นที่ใช้สอย 245.00 ตร.ม. ขนาด 16.30 x 17.70 ตร.ม. ที่ดิน 72 ตร.วา อ่านต่อ >>

 
 
 
 
 
 
copyright by www.ideaplanstudio.com แบบบ้านสำเร็จรูป